Skip to main content
search
0

MS: minister sprawiedliwości na zjeździe radców prawnych (komunikat)

167
By 5 listopada 2010

Wirtualna Polska 2010-11-05

12:56 05.11.2010 piątek Warszawa

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje: Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski wziął dzisiaj udział w IX Krajowym Zjeździe Radców Prawnych.- W pierwszej kolejności chciałbym złożyć gratulacje z okazji ponownego wyboru na stanowisko Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Panu Prezesowi Maciejowi Bobrowiczowi – powiedział Minister Krzysztof Kwiatkowski. – Jest do dowód najwyższego zaufania dla Pana dotychczasowej pracy – dodał.W trakcie Zjazdu Minister podziękował Prezesowi oraz całemu środowisku radców prawnych za dotychczasową współpracę. Przypomniał także wspólne inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości i samorządu radcowskiego, m.in.: podpisanie Porozumienia o bezpłatnej pomocy prawnej dla najbliższych ofiar katastrofy smoleńskiej (Porozumienie podpisały także samorządy adwokatów i notariuszy), nieodpłatną pomoc prawną dla osób poszkodowanych w wyniku tegorocznych powodzi, a także program „Świadomy swoich praw obywatel”, który ma na celu wprowadzenie praktycznej nauki prawa do szkół średnich.- Tematem niezwykle dziś ważnym, co do którego toczy się gorąca dyskusja, także z udziałem radców prawnych, jest sprawa aplikacji radcowskiej – stwierdził Minister.Przypomniał, że aplikacja ta cieszy się bardzo dużym powodzeniem – od lat do egzaminów wstępnych na nią przystępuje największa, w porównaniu do innych aplikacji, liczba osób (w 2010 r. ponad 5 tysięcy).- Jest to niewątpliwie wyraz wysokiej oceny pozycji zawodu radcy prawnego na tle innych prawniczych zawodów zaufania publicznego – powiedział Krzysztof Kwiatkowski. – Jest to również niewątpliwie dowód zaufania młodych prawników, którzy wierzą, że aplikacja radcowska przygotuje ich do należytego wykonywania zawodu radcy prawnego – dodał.Aktualnie aplikację radcowską odbywa ponad 10 tysięcy osób, a kolejnych 1300 osób zostanie zapewne wpisanych na listy aplikantów w najbliższym czasie.- Właściwe ich wyszkolenie jest dużym wyzwaniem dla samorządu. Wierzę, że samorząd temu sprosta – wszak w 2009 r. Krajowa Rada Radców Prawnych przyjęła uchwałę deklarującą gotowość przeszkolenia wszystkich osób zainteresowanych – przypomniał Minister.Krzysztof Kwiatkowski podtrzymał także swoją, złożoną w sierpniu 2010 r., deklarację, iż przyszłoroczny egzamin radcowski zostanie przeprowadzony przy użyciu komputerów.Minister przypomniał też, że w obecnym stanie prawnym, różnica pomiędzy uprawnieniami adwokata i radcy prawnego sprowadza się do niemożności ustanowienia radcy prawnego – obrońcą oskarżonego.- Tę barierę co do zasady uważam za nieuzasadnioną – powiedział Minister. – W najbliższych tygodniach, w porozumieniu z samorządami zostanie przeze mnie powołany zespół ministerialny, który podejmie prace nad tą problematyką – zapowiedział Krzysztof Kwiatkowski.Minister Sprawiedliwości zauważył, że w kontekście tej problematyki rodzi się pytania, czy wszyscy radcowie prawni są gotowi i zainteresowani ustawaniem ich obrońcami oskarżonych. Zdaniem Krzysztofa Kwiatkowskiego pytanie to jest niezwykle doniosłe, zważywszy zwłaszcza na będący konsekwencją poszerzenia uprawnień, obowiązek obejmowania przez radców prawnych roli obrońców z urzędu i odpowiadającą mu powinność, aby pomoc ta stanowiła rzeczywistą i kompetentną realizację konstytucyjnego prawa do obrony.- Wydaje się, że w tej sprawie – ustalenia zasad i obszarów niezbędnego szkolenia uzupełniającego radców prawnych zainteresowanych pełnieniem obrony oskarżonych – inicjatywa winna należeć do władz krajowych samorządu – powiedział Krzysztof Kwiatkowski. – Zagadnienie poszerzenia uprawnień radców prawnych oceniam jako niezwykle doniosłe nie tylko dla radców prawnych, ale przede wszystkim dla całego społeczeństwa – dodał.Jego zdaniem trzeba też podkreślić, ze wśród prawniczych zawodów zaufania publicznego, radcowie prawni stanowią grupę najliczniejszą. Poszerzenie kompetencji radców prawnych winno też – według Ministra – poprawić dostępność do konstytucyjnego prawa do obrony.

Close Menu