Skip to main content
search
0

Nabór do dodatkowego punktu NPP w Powiecie Goleniowskim

61165
By 3 stycznia 2023

Wszystkich radców prawnych zainteresowanych świadczeniem w 2023 roku usług w ramach programu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu goleniowskiego w dodatkowym punkcie wskazanym przez powiat tj. w lokalizacjach:

1. Maszewo, Urząd Miejski u Maszewie ul. Plac Wolności 2 (sala konferencyjna – parter):

 • poniedziałki – od 12.00 do 16.00
 • wtorki – od 8.00 do 12.00

2. Nowogard, ul. Plac Wolności 9 (parter):

 • środy – od 8.00 – 12.00

3. Goleniów, Starostwo Powiatowe w Goleniowie ul. Dworcowa 1 (pok. nr 1):

 • czwartki – od 11.30 do 15.30
 • piątki – od 11.35 do 15.35

zapraszam do dokonywania zgłoszeń za pomocą formularza zgłoszeniowego „System Obsługi Zgłoszeń do Nieodpłatnej Pomocy Prawnej”.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Nabór rozpocznie się 03.01.2023 r. i potrwa do 10.01.2023 r. godz. 12.00

Radcowie prawni muszą mieć własne laptopy i program informacji prawnej, gdyż w większości lokalizacji takiego sprzętu nie ma. Dostępne będą drukarki sieciowe.

Terminarz:

Planuje się, iż procedura wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2023 r. w dodatkowym punkcie NPP w powiecie Goleniowskim będzie odbywać się wg następującego harmonogramu:

 • od 03.01.2023 r. do 10.01.2023 r. do godz. 12.00 – przyjmowanie zgłoszeń elektronicznych – bieżąca weryfikacja radców w systemie,
 • do 10.01.2023 r. do godz. 12.00 – przesyłanie scanów podpisanych deklaracji na emil: pomocprawna@oirp.szczecin.pl – ze względów epidemiologicznych nie przynosimy deklaracji do Biura OIRP.
 • do 10.01.2023 r. do godz. 14.00 – ustalenie list osób zakwalifikowanych do losowania kolejności świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2023 r. w dodatkowym punkcie NPP
 • 10.01.2023 r. godz. 15.00 – losowanie,
 • do 11.01.2022 r. ustalenie ostatecznej listy kolejności świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na 2023 r. w dodatkowym punkcie w powiecie Goleniowkim – wyznaczenie radców przez dziekana Rady OIRP w Szczecinie

Zasady naboru:

1. Każdy radca prawny może przesłać jedno zgłoszenie elektroniczne, na wszystkie wybrane przez siebie lokalizacje w ww. punkcie. System nie przewiduje możliwości składania kolejnych zgłoszeń np. w przypadku przeoczenia przez radcę lokalizacji, w której chciałby świadczyć pomoc.

2. W formularzu zgłoszeniowym należy podać wszystkie aktualne dane osobowe i kontaktowe, które zostaną przekazane powiatom.

3. Po przesłaniu formularza w ciągu 24 godzin na adres email wskazany w formularzu zostanie wysłany komunikat email z informacją o dalszej procedurze oraz drukiem wygenerowanej deklaracji na wszystkie wybrane lokalizacje. Deklarację te należy wydrukować, podpisać i wysłać w formie scanu na adres email: pomocprawna@oirp.szczecin.pl w zakreślonym terminie.

4. Zakwalifikowanym do wzięcia udziału w ew. losowaniu może być radca prawny nie podlegający wykluczeniu z przyczyn wskazanych w Regulaminie tylko, gdy przesłał w formie scanu podpisaną deklarację na adres: pomocprawna@oirp.szczecin.pl.

5. System zakłada przeprowadzenie losowania z wykorzystaniem elektronicznego systemu losowania.

6. Wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (zastępcą wyznaczonego) w 2023 r. w PNPP działających na obszarze działania OIRP w Szczecinie nie może być radca prawny:

 • prawomocnie ukarany dyscyplinarnie – do czasu zatarcia kary dyscyplinarnej;
 • któremu udzielone zostało ostrzeżenie przez dziekana, o którym mowa w art. 66 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, od którego radca prawny nie odwołał się w terminie albo które zostało utrzymane w mocy przez sąd dyscyplinarny – przez okres roku od upływy terminu do odwołania albo utrzymania w mocy;
 • z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej , została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego- przez okres dwóch lat od rozwiązania umowy;
 • który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym;
 • który w dniu składania deklaracji zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich za okres dłuższy niż dwa miesiące.

Zgłoszenia ww. osób będą wykreślane z listy, bez możliwości ponownego złożenia deklaracji. W przypadku wątpliwości sugeruje się zweryfikowanie swojej sytuacji przed wysłaniem zgłoszenia (np. w zakresie zaksięgowania wszystkich opłaconych składek). Wysłanie zgłoszenia przed uiszczeniem ewentualnych zaległości z tytułu składek członkowskich spowoduje otrzymanie wiadomości email z informacją o negatywnej weryfikacji zgłoszenia. Zmiana statusu będzie możliwa tylko w przypadku wpływu na konto lub do kasy OIRP w Szczecinie zaległości najpóźniej w chwili przesłania scanu podpisanej deklaracji na adres email: pomocprawna@oirp.szczecin.pl.

Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie
Przemysław Mijal

Close Menu