Skip to main content
search
0

Oferta pracy w Warszawie

10552

INSTYTUCJA:
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

MIASTO:
Warszawa

STANOWISKO:
Radca prawny

WYKSZTAŁCENIE:
wyższe (wpis na listę radców prawnych)

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
13 luty 2016 r.

LINK DO STRONY:
www.wat.edu.pl

Wymagania od kandydatów:

  • wymiar czasu pracy dla radcy prawnego zatrudnionego na pełnym etacie wynosi co najmniej 4 dni w tygodniu po 8 godzin w siedzibie pracodawcy,
  • praktyczna znajomość prawa cywilnego, gospodarczego, pracy i ubezpieczeń społecznych, administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem ustaw: ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym, ustawy o finansowaniu nauki, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Zgłoszenie winno zawierać:

  • życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach, ewentualnie osiągnięciach zawodowych;

Dokumenty należy składać w terminie do 13 lutego 2016 r.

  • osobiście w Kancelarii Jawnej WAT pok. 130 bud. 100,
  • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Sekcja Obsługi Prawnej 00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie:

Sekcja Obsługi Prawnej 22 261 83 94 65 i Dział Personalny 22 261 83 94 34

Rozstrzygniecie nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Close Menu