Menu

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kryzys autorytetu – o potrzebie autorytetu w prawie i społeczeństwie.

49273
By 27 sierpnia 2021

Szanowni Państwo,

w imieniu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego zapraszamy Państwa do wzięcia czynnego udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Kryzys autorytetu – o potrzebie autorytetu w prawie i społeczeństwie.
Obrady konferencji odbędą się 20 października 2021 roku w formule online.

Obszarem rozważań konferencji ma być uchwycenie pryncypialnych przemyśleń, jakie na temat prawa mają do wypowiedzenia wybitni prawnicy, zdefiniowanie kim jest autorytet, a także ustalenie tego, jaką rolę odgrywa autorytet dla prawa i dla prawnika oraz czy jego podstawowe przymioty w zmieniającym się świecie pozostaną niezmienione.

Jeżeli przyjmą Państwo zaproszenie do wystąpienia podczas naszej konferencji, uprzejmie proszę, aby do dnia 20 września 2021 roku wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się pod adresemhttps://bit.ly/rejestracja-autorytety.W formularzu należy zamieścić abstrakt, który nie powinien przekraczać 1000 wyrazów.

Zaproszenie OKN Kryzys autorytetu 20.10.2021

Close Menu
0