Menu

Opracowanie OBSiL- zmiany w KPC

36729
By 25 sierpnia 2019

Koleżanki i Koledzy,

na naszej stronie internetowej pod linkiem:

zestawienie_zmian_w_KPC

dostępne jest opracowanie OBSiL, dotyczące najważniejszych zmian w procedurze cywilnej, wprowadzonych Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469). Autorami niniejszego opracowania są: r.pr. dr Anna Zalesińska oraz aplikant radcowski Katarzyna Klimas.

Zachęcamy do zapoznania się!

Albert Kuźmiński
Rzecznik Prasowy OIRP w Szczecinie

0