Menu

Piknik Radcowski- zapisy na autobus. Odbiór opasek z biura Izby.

48241

Koleżanki i Koledzy,

informujemy, iż do poniedziałku 12 lipca do godziny 15:00 zbieramy zgłoszenia osób chętnych na skorzystanie z zapewnionego przez naszą Izbę autobusu zbiorowego, który w dniu imprezy przez cały dzień kursować będzie pomiędzy centrum miasta (zatrzymując się na kolejnych przystankach na trasie) a miejscem imprezy. Celem wyrażenia chęci skorzystania z transportu, prosimy o przesłanie we wskazanym terminie maila na adres sekretariat@oirp.szczecin.pl, ze wskazaniem ilości osób zainteresowanych transportem.

Ponadto informujemy, iż w biurze Izby można odbierać opaski uprawniające do wstępu na teren imprezy. Zapraszamy do odbioru. Osoby nie posiadające ze sobą opaski nie będą wpuszczane na teren imprezy.

0