Menu

PIT-y do odbioru w biurze Izby

45472
By 11 lutego 2021

Osoby, które wykonuję czynności na rzecz Izby zapraszamy do biura po odbiór informacji na temat zaliczek na podatek PIT. Dokumenty można odbierać do dnia 19 lutego br.
Po tym terminie PIT-y zostaną wysłane drogą pocztową.

 

0