Menu

Praktyki programowe dla studentów kierunku prawo

46234
By 19 kwietnia 2021

Koleżanki i Koledzy,

Kancelarie zainteresowane nawiązaniem współpracy w zakresie praktyk programowych dla studentów kierunku prawo proszone są o kontakt:

dr Rafał R. Wasilewski
rafal.wasilewski@usz.edu.pl

Praktyki programowe dla studentów kierunku prawo student musi zaliczyć w okresie III-V roku studiów, co do zasady w okresie letnim, międzysemestralnym. Docelowo praktyki powinny odbywać się w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień oraz wrzesień i trwać 4 tygodnie.

Jeżeli radcowie prawni w ramach prowadzonych kancelarii byliby chętni na stałą współpracę w zakresie realizacji praktyk programowych, możliwe jest zawarcie umowy ramowej, określającej szczegóły takiej współpracy, w tym miesiące, w których kancelaria oferuje odbywanie praktyk oraz liczbę miejsc.

Powyższa prośba o rozważenie umożliwienia studentom odbywania praktyk programowych skierowana jest także do radców prawnych, którzy wykonują zawód np. w urzędach/instytucjach oraz różnego rodzaju działach prawnych – uprzejmie prosimy o rozważenie, czy w Państwa jednostkach jest możliwość i zainteresowanie przyjęciem na praktyki studentów kierunku prawo.

0