Skip to main content
search
0

Seminarium naukowe pt. „Contemporary Challenges for Uniform Private Law” -16 maja 2023 r.

63422
Szanowni Państwo,
w imieniu Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Prawa i Administracji w Szczecinie, serdecznie zapraszamy na międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Contemporary Challenges for Uniform Private Law”.
Prywatne prawo jednolite odgrywa ogromną rolę w obrocie międzynarodowym. Unifikacja zasad dotyczących określonych instytucji prawnych ułatwia wymianę handlową i sprzyja współpracy międzynarodowej. Prowadzi do obniżenia kosztów transakcji oraz zmniejsza ryzyko sporów sądowych, a także zjawiska forum shopping.
Zmieniający się świat stawia nowe wyzwania także przed jednolitym prawem prywatnym.
1. W jaki sposób zapewnić, by instrumenty prawa jednolitego były stosowane tak samo w poszczególnych państwach?
2. Czy jest szansa na unifikację prawa w nowych obszarach powstających w wyniku gwałtownego rozwoju technologicznego (sztuczna inteligencja, pojazdy autonomiczne)?
3. Czy instrumenty o charakterze soft law mogą służyć ujednolicaniu prawa prywatnego?
Te trzy zagadnienia będą przedmiotem seminarium odbywającego się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 16 maja 2023 r. o godzinie 10:30.
Prelegentami podczas seminarium będą wyjątkowi znawcy prezentowanych tematów:
-David Glass, Senior Lecturer in Law z Uniwersytetu w Cardiff (Wielka Brytania), który przedstawi ostatnie orzeczenie Sądu Najwyższego Zjednoczonego Królestwa dotyczące art. 24 ust. 4 konwencji CMR w świetle zasad interpretacji konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów;
– dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz dr Igor Vio z Uniwersytetu w Rijece, którzy zaprezentują ostatnie postępy w zakresie regulacji dotyczących statków autonomicznych (MASS);
– dr Dominik Sypniewski, Politechnika Warszawska, które przedstawi rolę standardów FIDIC w usuwaniu barier odnoszących się do umów o świadczenie usług;
– prof. dr. sc. Emir Sudžuka, Uniwersytet „VITEZ”, Bośnia i Hercegowina, który wygłosi wykład pod tytułem „Wyzwania reformy prawa prywatnego w Bośni i Hercegowinie w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej”.
Seminarium odbędzie się w trybie hybrydowym – w sali 217 w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie przy ul. Narutowicza 17a oraz na platformie MS Teams.
Uczestnicy, pragnący wziąć udział zdalny, proszeni są o rejestrację pod następującym adresem: https://bit.ly/seminar_wpia
Po rejestracji uczestnicy otrzymają link do dołączenia do seminarium na platformie MS Teams.
Za udział w seminarium, które jest bezpłatne- każdy radca prawny otrzyma 5 punktów szkoleniowych.
Organizatorem seminarium jest Zespół Badawczy Cywilnoprawnych Problemów Obrotu Gospodarczego działający na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
Close Menu