Skip to main content
search
0

Środy radcowskie – E-protokół – zasady protokołowania oraz dostępu do protokołów rozpraw

387
By 9 maja 2012

9.05.2012 g. 14:00 – 20:00
E-protokół – zasady protokołowania oraz dostępu do protokołów rozpraw
SSR Monika Biała
dr Dariusz Szostek
Willa West-Ende
Wojska Polskiego 65

Istotą szkoleń ustawicznych, organizowanych przez Radę, są cykliczne – odbywające się regularnie co dwa tygodnie w środy w godz. 17:00-19:45 – wykłady prowadzone przez sędziów orzekających na co dzień w sądach z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Szczecinie. Celem umożliwienia wzięcia udziału w tych szkoleniach również przez Koleżanki i Kolegów spoza Szczecina oraz osoby, które nie mogą uczestniczyć w szkoleniach popołudniowych, wykłady prowadzone w ramach cyklu „środy radcowskie” będą również powtarzane w jedną sobotę miesiąca w godz. 9:00-14:45. Udział w jednym 3-godzinnym bloku umożliwia uzyskanie 6 punktów szkoleniowych.

Harmonogram szkoleń ustawicznych sporządzany jest na każdy kolejny kwartał (z wyłączeniem okresu wakacyjnego lipiec-wrzesień) lub półrocze i publikowany z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej Izby, a informacja o tym będzie również rozsyłana za pośrednictwem newsletter’a.

Harmonogram szkoleń cyklicznych odbywających się w I półroczu 2012 r. w Willi West Ende przy Al. Wojska Polskiego 65 w Szczecinie znajduje się tutaj:

Harmonogram szkoleń OIRP I półrocze 2012

Koszt uczestnictwa w jednym 3-godzinnym bloku szkoleniowym wynosi 30 zł, a opłatę należy wnieść na rachunek OIRP Szczecin najpóźniej z chwilą zgłoszenia. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia, wyłącznie pisemne na udostępnionym druku:

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu 2012

z dokładnym wskazaniem daty szkolenia, którego zgłoszenie dotyczy wraz z kopią przelewu opłaty za uczestnictwo należy kierować:

  • pocztą na adres Okręgowa Radców Prawnych w Szczecinie, ul. Rayskiego 23/3, 70-442 Szczecin;
  • za pośrednictwem faksu na numery: 91 488-27-22 lub 91 489-16-70;
  • za pośrednictwem e-maila (skan zgłoszenia) na adres: sekretariat@oirp.szczecin.pl

W sytuacji wyczerpania dostępnych miejsc na dane szkolenie informacja o tym zostanie niezwłocznie opublikowana na stronie Izby.

Szkolenia zawodowe organizowane przez Radę w ramach cyklu „środy radcowskie” są otwarte również dla aplikantów zrzeszonych w Izbie, którzy będą mogli w nich uczestniczyć w razie niedostatecznej liczby zgłoszeń dokonanych przez radców prawnych, realizujących obowiązek kształcenia ustawicznego, o czym informacja będzie również opublikowana na stronie Izby w dniach poprzedzających dane szkolenie.

Szkolenia ustawiczne powinny stanowić również płaszczyznę dyskusji i wymiany poglądów pomiędzy środowiskiem sędziowskim i radców prawnych.Z tego względu, aby umożliwić ten dyskurs i nadać mu konkretny i praktyczny charakter, uprzejmie proszę o nadsyłanie na adres mailowy: mijal@oirp.szczecin.pl nurtujących pełnomocników zagadnień oraz konkretnych zapytań i problemów, które Państwa zdaniem powinny stać się przedmiotem tych szkoleń zawodowych. Będą one zbiorczo przekazywane do zapraszanych wykładowców i w ten sposób staną się częścią problematyki omawianej podczas szkoleń, pozwalając rozwiać trapiące nasze środowisko wątpliwości.

Serdecznie zachęcam Koleżanki i Kolegów do podjęcia współpracy w tej materii, co z pewnością spowoduje, że szkolenia okażą się zajmujące.

Close Menu