Menu

Stanowisko OIRP w Szczecinie w związku z projektem ustawy dotyczącej władzy sądowniczej

38310

Koleżanki i Koledzy,

w związku z rozpoczęciem procesu legislacyjnego w sprawie zmiany ustawy- Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, w dniu 17 grudnia Rada przyjęła stanowisko, z którego treścią możecie zapoznać się pod linkiem:

stanowisko

Z kolei ze stanowiskiem Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Szczecińskiej z dnia 13 grudnia 2019 r., popartym przez naszą Radę, możecie zapoznać się pod linkiem:

stanowisko_Zgromadzenia Ogólnego

0