Skip to main content
search
0

Studia podyplomowe – Przestępczość Gospodarcza

9460
By 30 października 2015

Koleżanki i Koledzy,

Informuję że organizowana jest VI edycja Podyplomowych Studiów Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Przedmioty realizowane w ramach studiów podzielone zostały na 7 bloków tematycznych:

  1. Zagadnienia wprowadzające – 24 h
  2. Prawokarna ochrona mienia, instytucji państwowych i samorządowych 14 h
  3. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego – 30 h
  4. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – 4 h
  5. Prawo karne skarbowe – 24 h
  6. Prawo antymonopolowe – 14 h
  7. Procesowo-kryminalistyczne aspekty przestępczości gospodarczej, skarbowej i przeciwko mieniu – 50 h

Koszt:

3 800 PLN (opłata jednorazowa)
4 000 PLN (opłata w 2 ratach)

Szczególe informacje dostępne na stronie: www.wpia.uw.edu.pl w Menu Studia Podyplomowe lub w sekretariacie studiów:

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Podyplomowego Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. (+48 22) 55 20 529, fax. (+48 22) 55 24 317,  e-mail: ipk@wpia.uw.edu.pl

r.pr. Adam Jędrzejewski
kierownik biura
OIRP w Szczecinie

 

Close Menu