Menu

Szkolenia zawodowe jedynie w formie elektronicznej

39706

Koleżanki i Koledzy,

informujemy, iż decyzją Rady szkolenia zawodowe dla radców prawnych przez najbliższe 2 tygodnie (tj. do dnia 31 marca br.) odbywać się będą wyłącznie w formie elektronicznej- za pomocą platformy webinarowej, z której korzystamy.

W rezultacie, osoby, które zapisały się na najbliższe szkolenia zawodowe w dniach 18 marca i 21 marca zaplanowane w formie stacjonarnej proszone są o kontakt z p. Joanną Żamoić szkolenia@oirp.szczecin.pl– w zależności od wyboru, danej osobie przesłany zostanie indywidualny link umożliwiający udział w szkoleniu oraz zwrócona zostanie opłata stanowiąca różnicę między kosztem udziału w szkoleniu stacjonarnym, a kosztem udziału w szkoleniu online, bądź, przy deklaracji braku woli udziału w szkoleniu w formie elektronicznej, dana osoba otrzyma zwrot uiszczonej opłaty w całości. W obu przypadkach możliwe będzie również zaliczenie należności na inne zobowiązanie radcy prawnego wobec naszego samorządu.

0