Skip to main content
search
0

Szkolenie zawodowe: Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu przesyłek, ustalenia stanu przesyłek i dochodzenie roszczeń, umowa przewozu a spedycja – na tle CMR i prawa przewozowego

10486
By 20 lutego 2016

9:00 – 13:00

Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu przesyłek, ustalenia stanu przesyłek i dochodzenie roszczeń, umowa przewozu a spedycja – na tle CMR i prawa przewozowego

Więcej informacji: Harmonogram szkoleń

Close Menu