Skip to main content
search
0

Szkolenie zawodowe: Prawne uwarunkowania związane z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wydawaniem decyzji lokalizacyjnych – tematyka: Skutki uchwalenia planów miejscowych dla właścicieli nieruchomości; Skutki finansowe planów miejscowych; Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; Przesłanki ustalenia warunków zabudowy.

7176
By 11 marca 2015

17:00 – 19:45

Prawne uwarunkowania związane z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wydawaniem decyzji lokalizacyjnych – tematyka:Skutki uchwalenia planów miejscowych dla właścicieli nieruchomości; Skutki finansowe planów miejscowych; Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; Przesłanki ustalenia warunków zabudowy.

Więcej informacji: Harmonogram szkoleń

Close Menu