Skip to main content
search
0

Szkolenie zawodowe: Proces budowlany w świetle najnowszego orzecznictwa NSA oraz praktyki – tematyka: Zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, skutki wniesienia sprzeciwu przez organ; Proces uzyskiwania pozwolenia na budowę (strona w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę); Relacje pomiędzy postępowaniami w sprawie ustalenia warunków zabudowy, uwarunkowań środowiskowych a pozwoleniami na budowę; Problemy związane z użytkowaniem obiektów budowlanych; Zagadnienia powstające w postępowaniu naprawczym /art. 37, 50-51 Prawa budowlanego/; Problemy pojawiające się na tle kosztów poniesionych przez organ w razie czynności organu dotyczących usuwania zagrożenia życia i zdrowia ludzi w użytkowaniu obiektów budowlanych i podczas katastrofy budowlanej. Przewlekłość i bezczynność w sprawach budowlanych.

7181
By 22 kwietnia 2015

17:00 – 19:45

Proces budowlany w świetle najnowszego orzecznictwa NSA oraz praktyki – tematyka:Zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, skutki wniesienia sprzeciwu przez organ; Proces uzyskiwania pozwolenia na budowę (strona w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę); Relacje pomiędzy postępowaniami w sprawie ustalenia warunków zabudowy, uwarunkowań środowiskowych a pozwoleniami na budowę; Problemy związane z użytkowaniem obiektów budowlanych; Zagadnienia powstające w postępowaniu naprawczym /art. 37, 50-51 Prawa budowlanego/; Problemy pojawiające się na tle kosztów poniesionych przez organ w razie czynności organu dotyczących usuwania zagrożenia życia i zdrowia ludzi w użytkowaniu obiektów budowlanych i podczas katastrofy budowlanej.Przewlekłość i bezczynność w sprawach budowlanych.

Więcej informacji: Harmonogram szkoleń

Close Menu