Menu

Szkolenie zawodowe: Zagadnienia ogólne (zasady procesowe, właściwość i skład sądu, wyłączenie sędziego, strony, obrońcy i pełnomocnicy, terminy, doręczenia, przeglądanie akt i sporządzanie odpisów, subsydiarny akt oskarżenia)

6123
By 14 października 2014