Menu

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom

51652
By 22 listopada 2021

W związku z zawarciem w 2015 r. przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych z Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców porozumienia dotyczącego zapewnienia cudzoziemcom nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w ustawie z dnia 13.06.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1108), Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie ogłasza nabór radców prawnych do wykonywania nieodpłatnej pomocy prawnej w tym zakresie.

Radców prawnych zainteresowanych udzielaniem pomocy prawnej cudzoziemcom prosimy o dokonywanie zgłoszeń w terminie do dnia 25 listopada do godz. 10.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pomocprawna@oirp.szczecin.pl zawierających:

  • imię i nazwisko radcy prawnego,
  • nr wpisu,
  • telefon kontaktowy,
  • email,
  • adres korespondencyjny

r.pr. Anna Mazurek-Różynek
Koordynator ds. NPP OIRP w Szczecinie.

0