Skip to main content
search
0

Udzielanie pomocy prawnej cudzoziemcom- zgłoszenia

66053
By 18 października 2023

W związku z zawarciem w 2015 r. przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie porozumienia z Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców dotyczącego zapewnienia cudzoziemcom nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w ustawie z dnia 13.06.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj.  Dz.U. z 2023 r. poz. 1504 ze zm.), Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie ogłasza nabór radców prawnych do wykonywania pomocy prawnej w tym zakresie na zasadach przewidzianych we wskazanej ustawie.

Radców prawnych zainteresowanych udzielaniem pomocy prawnej cudzoziemcom prosimy o dokonywanie zgłoszeń w terminie do dnia 23 października 2023 r. do godz. 12.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pomocprawna@oirp.szczecin.pl zawierających:

  • imię i nazwisko radcy prawnego,
  • nr wpisu,
  • telefon kontaktowy,
  • email,
  • adres korespondencyjny.

Dziekan
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Szczecinie
Przemysław Mijal

Close Menu