Skip to main content
search
0

W dniu 6 listopada 2010 r. zakończył się IX Krajowy Zjazd Radców Prawnych.

160
By 7 listopada 2010

Szanowni Państwo,

W dniu 6 listopada 2010 r. zakończył się IX Krajowy Zjazd Radców Prawnych.

Odbyły się wybory Krajowej Rady Radców Prawnych, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, Wyższej Komisji Rewizyjnej. Wybrano także Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego oraz jego zastępców.

W ostatnim dniu Zjazd przyjął uchwałę w sprawie wytycznych działań samorządu w latach 2010 – 2013 r. , w której z „ uznaniem przyjmuje i wspiera inicjatywę KRRP w postaci przedłożenia zmian w kodeksie postępowania karnego i kodeksie karno-skarbowym i innych ustawach dopuszczających radców prawnych do występowania w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym i postępowaniu o przestępstwa skarbowe”.

Zjazd uznał, iż KRRP winna występować do właściwych władz z inicjatywami rozszerzania programów nauczania szkół i uczelni o przedmioty kształtujące wiedzę o funkcjonowaniu  prawa. W przyjętej uchwale uznano za uzasadnione objęcie zawodu radcy prawnego prawem świadczenia usług mediacyjnych.

W przyjętych „Wytycznych” mowa jest także m. in. o aplikacji, jako najlepszej drodze dojścia do zawodu radcy prawnego, tajemnicy zawodowej, współudziale KRRP w procesie stosowania i kształtowania prawa. „Wytyczne” wskazują także na kontynuację aktywności samorządu radców prawnych na forum międzynarodowym.

Zjazd przyjął także m. in. uchwałę w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych a także przyjęcia Kodeksu Etyki Prawników Europejskich.

Krzysztof Mering
Dyr Biura prasowego KRRP

Close Menu