Skip to main content
search
0

Wnioski o wpis na listę

23517
By 10 maja 2017

Osoby, które z pozytywnym wynikiem zaliczyły egzamin radcowski w 2017 r. informuję, że na dzień 23 maja br. zaplanowane zostało nadzwyczajne posiedzenie rady, na którym będą podejmowane uchwały o wpisie na listę radców prawnych. Wobec powyższego informuję, że kompletne wnioski należy składać w sekretariacie Izby do dnia 19 maja br. Wykaz wymaganych dokumentów oraz wysokość i sposób uiszczenia opłaty znajduje się pod linkiem https://oirp.szczecin.pl/wpis-na-liste/wpis-na-liste-radcow-prawnych/ Wnioski niekompletne oraz złożone po terminie nie zostaną rozpoznane w powyższym terminie, ale najwcześniej na kolejnym posiedzeniu Rady w dniu 6 czerwca br. W związku z zaplanowanym na dzień 7 lipca 2017 r. uroczystym ślubowaniem proszę jednak o jak najszybsze składanie wniosków, tak aby do dnia ślubowanie Minister Sprawiedliwości mógł podjąć i doręczyć Izbie decyzję w przedmiocie sprzeciwu od uchwały o wpisie, na co ma 30 dni od dnia jej doręczenia przez Izbę.

r.pr. Piotr Sydor

Sekretarz OIRP w Szczecinie

Close Menu