Menu

WPIS NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH

34902
By 13 czerwca 2019

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie informuje, że Pani Anna Barczak złożyła wniosek o wpis na listę radców prawnych w OIRP w Szczecinie na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115, ze zm.).

Dziekan Rady OIRP w Szczecinie
dr Przemysław Mijal

0