Menu

Wpis na listę radców prawnych

37433
By 4 listopada 2019

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie informuje, że Pan Bartosz Gałek złożył wniosek o wpis na listę radców prawnych w OIRP w Szczecinie na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115, ze zm.).

Dziekan Rady OIRP w Szczecinie
dr Przemysław Mijal

0