Menu

Wpis na listę radców prawnych

41439
By 21 lipca 2020

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie informuje, że Pani Urszula Głod–van de Sanden złożyła wniosek o wpis na listę radców prawnych w OIRP w Szczecinie na podstawie art. 24 ust. 2 w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75).

Dziekan Rady OIRP w Szczecinie
dr Przemysław Mijal

0