Menu

Wpis na listę radców prawnych

51366
By 17 listopada 2021

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie informuje, że Pani Monika Tworzydło złożyła wniosek o wpis na listę radców prawnych w OIRP w Szczecinie na podstawie art. 24 ust. 2 w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75, ze zm.).


Dziekan Rady OIRP w Szczecinie
dr Przemysław Mijal

0