Menu

Zaproszenie do lektury ” Jakość świadczonych usług w ramach zawodów prawniczych”

50008
By 21 września 2021

Przekazujemy Państwu do lektury dokument przyjęty przez Komitet Sterujący CCBE o jakości świadczonych usług w ramach zawodów prawniczych. Jest to wynik prac grupy roboczej, działającej w ramach Komitetu Prawników Unii Europejskiej w CCBE, któremu przewodniczy Joanna Wisła-Płonka Przewodnicząca Komisji Zagranicznej KRRP. W pracach grupy brał także udział Dariusz Gibasiewicz – Członek Komisji Zagranicznej KRRP.

W publikowanym opracowaniu w sposób syntetyczny przedstawiono doświadczenia i wiedzę przedstawicieli zawodów prawniczych w zakresie służącym zapewnieniu najwyższej jakości w ramach świadczonych usług. Omówiono także podstawowe aspekty, wpływające na jakość świadczonych usług prawnych na przykładach z praktyki europejskiej. Zwrócono także uwagę na podstawowe czynniki gwarantujące wysoki poziom jakości w usługach prawnych, podkreślając przy tym kluczową rolę samorządów prawniczych, które są gwarantem przestrzegania etyki zawodowej i chronią interesy klientów, poprzez sprawowanie nadzoru nad niezależnością prawników. W publikacji przedstawiono też rekomendacje, jak  budować wysoką jakość i stale ulepszać procesy zachodzące w obszarze świadczenia usług prawniczych.

http://EN_QLT_20210625_Ensuring-Quality-in-the-Legal-Profession_OA

0