Menu

Zastępca radcy prawnego

46379
By 30 kwietnia 2021

Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie poszukuje kandydata na zastępcę radcy prawnego, wyznaczanego w trybie art. 21 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, dla tymczasowo zawieszonego w czynnościach zawodowych, postanowieniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego radcy prawnego, prowadzącego działalność w Świnoujściu.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 7 maja br. na adres: sekretariat@oirp.szczecin.pl 

Przemysław Mijal
Dziekan Rady OIRP w Szczecinie

0