Menu

Zastępca radcy prawnego

35927
By 31 lipca 2019

Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie poszukuje kandydata na zastępcę radcy prawnego, wyznaczanego w trybie art. 21 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, dla tymczasowo zawieszonego w czynnościach zawodowych, postanowieniem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, radcy prawnego.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@oirp.szczecin.pl

Przemysław Mijal
Dziekan Rady OIRP w Szczecinie

0