Menu

Zgłoszenia do udziału w konsultacjach, zmierzających do powołania sądu arbitrażowego

46348
By 27 kwietnia 2021

Komisja Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów Krajowej Rady Radców Prawnych zainicjowała m. in. działania zmierzające do zbadania możliwości utworzenia przy KIRP sądu arbitrażowego, umożliwiającego rozstrzyganie sporów także w formule on-line.

Szczegóły znajdują się w piśmie poniżej.
Pismo KRRP sad_arbitrazowy_22 kwi 2021

Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach, zmierzających do powołania sądu arbitrażowego mogą się zgłaszać w terminie do dnia 14 maja 2021 r. mailowo na adres:  kirp@kirp.pl , wskazując swoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej.

 

0