Skip to main content
search
0

Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie

23572

W dniu 9 maja odbyło się doroczne sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie. W drodze podjętych na nim uchwał, zatwierdzone zostały sprawozdania finansowe oraz z działalności Rady, Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Rzecznika Dyscyplinarnego. Podjęta została także uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r. i przyjęcia budżetu na 2017 r. Udzielono skwitowania z działalności w roku 2016 r. Radzie, Komisji Rewizyjnej, Okręgowemu Sądowi Dyscyplinarnemu oraz Rzecznikowi Dyscyplinarnemu. Zatwierdzono roczny plan pracy Rady na 2017 r.

Równocześnie, na skutek dyskusji zawiązanej na Zgromadzeniu, podjęto uchwałę w przedmiocie wyrażenia woli utrzymania przez OIRP w Szczecinie dofinansowania wydawania i kontynuowania współpracy ze szczecińskim czasopismem środowisk prawniczych „In Gremio”, pozostawiając kwestię ustalenia wysokości przedmiotowego dofinansowania do decyzji Rady naszej OIRP. Ponadto, Zgromadzenie zobowiązało Radę do stworzenia ankiety skierowanej do radców prawnych zrzeszonych w OIRP w Szczecinie, mającej na celu wypowiedzenie się, w jakich godzinach i dniach powinny odbywać się zajęcia teoretyczne dla aplikantów.

Protokół ze Zgromadzenia roześlemy na początku przyszłego tygodnia po podpisaniu przez prezydium Zgromadzenia.

Rada dziękuję wszystkim przybyłym delegatom za aktywny udział w Zgromadzeniu. Równocześnie, mając na względzie zainteresowanie, jakie na Zgromadzeniu wzbudziła kwestia udziału naszego samorządu w wydawaniu i współtworzeniu miesięcznika „In Gremio”, uprzejmie przypominamy, iż każdy członek naszego samorządu ma możliwość publikowania swoich artykułów we wskazanej gazecie. W tym celu należy przesłać przygotowany przez siebie materiał mailowo na adres rzecznikprasowy@oirp.szczecin.pl, w terminie do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zgodnie z wolą jego autora artykuł miałby się ukazać.

Close Menu