Skip to main content
search
0
Monthly Archives

sierpień 2013

Zastępstwo procesowe – Warszawa

By

Aplikant radcowski II roku przy OIRP w Warszawie z ponad trzyletnim doświadczeniem zawodowym oferuje usługi w zakresie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, polubownymi, a także reprezentacji przed organami administracji publicznej w Warszawie i okolicy. Zakres usług obejmuje także wyjazdy służbowe, oraz przeglądanie akt, kopiowanie, czy załatwianie spraw w KRS, KW. W ciągu prawie dwuletniej współpracy z międzynarodową kancelarią prawną w Warszawie nabyłem doświadczenie procesowe m.in. w sprawach cywilnych (np. spory sądowe dotyczące problematyki naprawienia szkody, sprawy z zakresu prawa rzeczowego oraz prawa gospodarczego prywatnego) czy sprawach administracyjnych (np.prawo budowlane, prawo wodne, prawo ochrony środowiska). Obecnie jestem też samodzielnym pełnomocnikiem procesowym w kilku sprawach sądowych (np. w wygranej I instancji sprawie o zniesienie drogi koniecznej).
Zainteresowane osoby proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny:
e-mail: maciej.zoltek86@wp.pl
tel.: 602664284

Aplikant podejmie współpracę w zakresie zastępstwa procesowego (woj. Opolskie i Dolnośląskie)

By

Aplikant radcowski III roku z doświadczeniem w zakresie sporów sądowych podejmie współpracę polegającą na zastępstwie procesowym (upoważnienie z art. 35 ust. 5 Ustawy o radcach prawnych) w postępowaniach sądowych i administracyjnych, na terenie województwa dolnośląskiego i opolskiego.

Kontakt:
tel: 793-100-097,
mail: marcinzapolski84@gmail.com

Close Menu