Skip to main content
search
0

Zastępstwo procesowe – Warszawa

2429
By 27 sierpnia 2013

Aplikant radcowski II roku przy OIRP w Warszawie z ponad trzyletnim doświadczeniem zawodowym oferuje usługi w zakresie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, polubownymi, a także reprezentacji przed organami administracji publicznej w Warszawie i okolicy. Zakres usług obejmuje także wyjazdy służbowe, oraz przeglądanie akt, kopiowanie, czy załatwianie spraw w KRS, KW. W ciągu prawie dwuletniej współpracy z międzynarodową kancelarią prawną w Warszawie nabyłem doświadczenie procesowe m.in. w sprawach cywilnych (np. spory sądowe dotyczące problematyki naprawienia szkody, sprawy z zakresu prawa rzeczowego oraz prawa gospodarczego prywatnego) czy sprawach administracyjnych (np.prawo budowlane, prawo wodne, prawo ochrony środowiska). Obecnie jestem też samodzielnym pełnomocnikiem procesowym w kilku sprawach sądowych (np. w wygranej I instancji sprawie o zniesienie drogi koniecznej).
Zainteresowane osoby proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny:
e-mail: maciej.zoltek86@wp.pl
tel.: 602664284

Close Menu