Skip to main content
search
0
Monthly Archives

sierpień 2014

Kancelaria Radców Prawnych nawiąże współpracę z aplikantami radcowskimi

By ,

Skotarczak Dąbrowski Olech Kancelaria Prawnicza Radców Prawnych sp. p. w Szczecinie nawiąże współpracę z aplikantami radcowskimi II roku aplikacji:

  1. Dział Samorządowy i Postępowań Administracyjnych – 1 osoba;
  2. Dział Gospodarczy i Zamówień Publicznych – 1 osoba;

CV oraz list motywacyjny koniecznie ze wskazaniem doświadczenia odpowiadającego działowi, do którego aplikuje kandydat, proszę przesyłać na adres e-mail: info@sdo.com.pl, bądź składać w sekretariacie Kancelarii przy ul. Narutowicza 12 w Szczecinie.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Do dokumentów prosimy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

„Niebieski Parasol” – Dni Bezpłatnych Porad Prawnych – 22-27.09.2014r.

By ,

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 22-27 września 2014r. odbędzie się ogólnopolska akcja pn. „Niebieski Parasol” – Dni Bezpłatnych Porad Prawnych. Obecna edycja imprezy będzie nosiła hasło „Bądź mądry przed szkodą. Praca-Rodzina-Biznes” i została objęta honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polski Bronisława Komorowskiego. Ponadto do powyższej inicjatywy włączyły się lokalne władze Miasta Szczecin, co jedynie wzmacnia charakter powyższego wydarzenia.

KRRP podjęła już działania związane z nadaniem akcji jednolitego charakteru zarówno pod względem organizacyjnym, jak i również medialnym. Na początku września będą emitowane informacje dotyczące tegorocznej akcji w massmediach ogólnopolskich.

W związku z tym, w imieniu Pani Dziekan Rady OIRP w Szczecinie Alicji Kujawy zapraszam wszystkich radców prawnych do udziału w powyższej inicjatywie polegającej na udzielaniu bezpłatnych porad prawnych.

W tym celu proszę o wskazanie:

  • daty i godzin udzielania bezpłatnych porad prawnych w okresie 22-27 września 2014r.
  • dziedziny lub dziedzin prawa, w ramach których będą udzielane porady,
  • miejsca udzielania porad prawnych, tj. w prowadzonej kancelarii czy poza kancelarią; w sytuacji udzielania porad prawnych poza kancelarią, Izba zapewni miejsce udzielania porad prawnych

Lista radców prawnych, czy też kancelarii, które będą czynnie uczestniczyć
w tegorocznej akcji, będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.kirp.pl, www.oirp.szczecin.pl, mediom ogólnopolskim oraz lokalnym, a także będzie opublikowana na stronie Urzędu Miasta Szczecin,
a nadto zostanie załączona w formie wydrukowanej do wszystkich materiałów informujących o ww. wydarzeniu.

Uprzejmie zapraszam wszystkich radców prawnych do udziału w tegorocznej akcji
i przesyłanie zgłoszeń na adres sekretariat@oirp.szczecin.pl w terminie do dnia 22.08.2014r.

Wszelkie pytania dotyczące powyższej inicjatywy proszę kierować bezpośrednio na adres rzecznikprasowy@oirp.szczecin.pl lub tel. 600 202 771

Anna Koziura

rzecznik prasowy OIRP Szczecin

Zobacz więcej

Close Menu