Skip to main content
search
0
Monthly Archives

kwiecień 2017

Ważna informacja dla osób które zdawały tegoroczny egzamin radcowski

By

Osoby, które przystąpiły do egzaminu radcowskiego w 2017 roku mogą zapoznawać się ze zbiorczymi arkuszami ocen sporządzonymi po rozkodowaniu prac pisemnych od dnia 28 kwietnia 2017 r.

Z uzasadnieniem ocen cząstkowych poszczególnych egzaminatorów będzie można się zapoznawać od dnia 8 maja 2017 r.

Wyżej wymienione dokumenty udostępniane będą do wglądu w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, ul. Gen. Rayskiego 23/3, w godzinach od 10 do 15:00.

II edycji Ogólnopolskiej Akademii-Konkursu Wiedzy o Prawie dla szkół podstawowych i gimnazjów

By

W dniu 25 kwietnia w siedzibach miast wojewódzkich OIRP w całej Polsce, w tym również w Szczecinie, odbył się etap okręgowy II edycji Ogólnopolskiej Akademii-Konkursu Wiedzy o Prawie dla szkół podstawowych i gimnazjów, realizowanej przez Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych w ramach programu „Szkoła bliższa prawu” w roku szkolnym 2016/17.

Celem Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie jest wszechstronne działanie na rzecz poszerzenia i pogłębiania wiedzy o prawie oraz wzrost świadomości prawnej dzieci i młodzieży, jak również kształtowanie postaw szacunku do prawa wśród dzieci i młodzieży oraz propagowanie związków prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej.

Do etapu okręgowego przystąpili laureaci eliminacji szkolnych, stanowiących I etap konkursu i składających się z części pisemnej, tj. testu zawierającego zadania zamknięte, oraz części ustnej- wypowiedzi przed Komisją Szkolną.

Podczas etapu okręgowego uczestnicy musieli również zmierzyć się z częścią pisemną i ustną, podczas której oceniano zarówno treść wypowiedzi, jak i jej wykonanie (przykładowo dykcję oraz utrzymywanie kontaktu wzrokowego ze słuchaczami).

Do etapu centralnego z naszego województwa zakwalifikowali się:

  1. w części odnoszącej się do szkół podstawowych:
  2. I miejsce – Julia Janicka – Szkoła Podstawowa w Kopnicy
  3. II miejsce – Bartosz Bęben – Szkoła Podstawowa im. prof. W. Grochowskiego Kliniska Wielkie
  4. III miejsce – Maciej Mazan – Szkoła Podstawowa im. prof. W. Grochowskiego Kliniska Wielkie
  5. w części odnoszącej się do szkół gimnazjalnych:
  6. I miejsce – Natan Adamów – Gimnazjum im. Orła Białego Węgorzyno
  7. II miejsce – Szymon Górny – Katolickie Gimnazjum Koszalin
  8. III miejsce – Zuzanna Maciejewska – ZSO nr 2 w Szczecinie

W skład Komitetu Okręgowego Akademii wchodzili radcowie prawni z naszej Izby r. pr. Agnieszka Garbarczyk oraz r. pr. Paweł Mikołajczyk, który jako koordynator zajmował się również organizacyjną stroną tego wydarzenia za co w imieniu Rady składamy serdeczne podziękowania.

Centralny, finałowy etap odbędzie się w dniach 15 maja (dla szkół podstawowych) i 16 maja (dla gimnazjów) w Warszawie. Uczestnicy wygłoszą ustne wypowiedzi przed Komisją Centralną Akademii- Konkursu. Laureatami konkursu zostanie 3 uczestników, którzy osiągną najlepszy wynik.

Trzymamy kciuki za reprezentantów naszego województwa.

Życzenia od Rady

By

Rada OIRP w Szczecinie składa najserdeczniejsze gratulacje osobom, które z pozytywnym wynikiem zaliczyły egzamin radcowski. Z dniem dzisiejszym zaczyna się dla Was nowy rozdział Waszego zawodowego życia.

Wpis na listę radców prawnych

By

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie informuję, że na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.  o radcach prawnych (tj. Dz.U. z 2016 r, poz. 233)  oraz art. 25 ust. 1 pkt. 1   Pan dr hab. Daniel Wacinkiewicz złożył wniosek o wpis na listę radców prawnych.

Dziekan

Okręgowej Izby Radców Prawnych

w Szczecinie

Przemysław Mijal

Kongres Prawników Polskich

By

Koleżanki i Koledzy,

20 maja w Katowicach odbędzie się Kongres Prawników Polskich.

Organizują go: Krajowa Rada Radców Prawnych, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia i Naczelna Rada Adwokacka.

Do udziału zaproszeni są również radcowie prawni i aplikanci radcowscy z całego kraju.

Rejestracji można dokonać na stronie kongresprawnikow.info

Przedstawiamy oficjalny komunikat prasowy:

W Polsce jak najbardziej potrzebna jest reforma wymiaru sprawiedliwości. Wymaga ona jednak przemyślanych decyzji, wypracowanych i konsultowanych z praktykami, jakimi są m.in. adwokaci, radcy prawni i sędziowie. Tak uważają przedstawiciele środowisk prawniczych, którzy zachęcają do wzięcia udziału w Kongresie Prawników Polskich 20 maja, który będzie okazją do wymiany poglądów i debaty na temat kształtu reformy.
Wydarzenie organizuje Krajowa Rada Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka oraz Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia. – Chociaż Kongres organizowany jest przez radców prawnych, adwokatów i sędziów, to zapraszamy przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych oraz organizacji pozarządowych – mówią organizatorzy.
Środowiska radcowskie, adwokackie i sędziowskie podkreślają również, że reforma wymiaru sprawiedliwości musi kierować się zasadami demokratycznego państwa prawa, a szczególnie zasadą zachowania niezależności sądów, niezawisłości sędziów oraz autonomiczności samorządów prawniczych. Zmiany te wymagają przemyślanych decyzji, wypracowanych i konsultowanych z praktykami. Prawnicy wskazują również na konieczność ułatwienia dostępu do pomocy prawnej zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym. Łączy się z tym zagwarantowanie na każdym etapie sprawy profesjonalnej pomocy adwokata lub radcy prawnego.
– Wspólnota zawodów prawniczych opiera się na szacunku dla człowieka oraz prawa mądrego i sprawiedliwego. Takiego prawa chce każdy prawnik i takiego prawa poszukujemy na salach sądowych. Sędzia jest niezawisły właśnie po to, aby mógł usuwać bezduszność z prawa stanowionego i interpretować je tak, by każdemu przyznać to, co słuszne i sprawiedliwe. Kongres Prawników będzie okazją do dyskusji o tym, jak sprawić, by prawo nie było opresyjne. Sądy są dla obywateli. Wierzę, że wszyscy mamy tego coraz większą świadomość.– mówi SSO Krystian Markiewicz, przewodniczący Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.
– Kongres Prawników Polskich zwoływany jest w trudnych czasach, w których politycy w mediach nadają ton dyskusji dotyczącej wymiaru sprawiedliwości. Chciałbym, by ten rodzaj politycznej, opartej na emocjach, gry został zastąpiony rzeczową, silną w argumenty dyskusją nad przyszłością wymiaru sprawiedliwości oraz zawodów prawniczych. Będziemy podczas Kongresu debatowali o dostępie do wymiaru sprawiedliwości o tym, co z siebie dajemy obywatelom i o tym, jak ważna jest niezależność radców prawnych i adwokatów. Chciałbym, żebyśmy pamiętali, że dostęp do wymiaru sprawiedliwości to dostęp do niezależnego i niezawisłego sądu. Serdecznie wszystkich zapraszam na to wielkie wydarzenie- podkreśla r. pr. Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.
– Kongresowi Prawników Polskich wielu będzie chciało przypisać wyłącznie wymiar polityczny. Chcę jednak podkreślić, że spotykamy się, żeby wymienić się między sobą spostrzeżeniami dotyczącymi reformy wymiaru sprawiedliwości. Będziemy chcieli wypracować propozycje jak usprawnić dostęp obywatela do niego. Adwokaci jako praktycy prawa, dla których sala sądowa jest codziennym miejscem pracy, bardzo dobrze wiedzą, które mechanizmy się sprawdzają, a które wymagają ulepszenia, na co najbardziej narzekają nasi klienci i tym doświadczeniem podzielimy się z pozostałymi uczestnikami Kongresu. – mówi z kolei adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

III edycja Tygodnia Konstytucyjnego

By

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy zaprasza do udziału w III edycji Tygodnia Konstytucyjnego – #MojaKonstytucja, w ramach, której prowadzone będą lekcje w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na temat znaczenia Konstytucji w życiu codziennym.

Wydarzenie organizowane jest w dniach 28 maja – 4 czerwca 2017 roku. Tydzień Konstytucyjny ma zasięg ogólnopolski i odbywa się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Nadzór merytoryczny nad wydarzeniem zgodziła się objąć prof. Ewa Łętowska.

W ostatniej edycji Tygodnia Konstytucyjnego wzięło udział 350 szkół oraz 380 prawników. W lekcjach na temat Konstytucji uczestniczyło ok. 35.880 uczniów w całej Polsce. Entuzjastyczne reakcje nauczycieli oraz prawników biorących udział w pierwszej i drugiej edycji Tygodnia Konstytucyjnego świadczą o tym, że jest to inicjatywa potrzebna.

Celem projektu jest zwrócenie uwagi na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji. Organizatorom zależy na tym, aby w przystępny i interesujący sposób pokazać, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z nas. W ramach Tygodnia Konstytucyjnego promowane będzie wśród młodych ludzi świadome obywatelstwo i motywacja do większego zainteresowania sprawami publicznymi. Organizatorzy chcą też zwrócić uwagę na kluczową rolę sądów powszechnych w stosowaniu prawa w Polsce, przy uwzględnieniu nadrzędnej roli Konstytucji.

Prawnicy, którzy wezmą udział w akcji, będą pracowali w oparciu o przygotowany scenariusz zajęć. Pakiet dla prawnika będzie składał się z zagadnień merytorycznych oraz metodyki pracy.

Zainteresowani prawnicy proszeni są o zgłoszenie w terminie do dnia 9 maja 2017 roku. Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem https://goo.gl/forms/gaRLH5RpctETlmxX2 a także na stronie:
stowarzyszenieholda.pl

Dodatkowe pytania proszę kierować bezpośrednio do adwokat Sylwii Gregorczyk-Abram na adres Stowarzyszenia: stowarzyszenie@stowarzyszenieholda.pl, tel: 795 215 089

List Tydzien III edycja

Pracownicy Biura Izby

By ,

Kontynuujemy zapowiadany przez nas cykl przedstawiania pracowników Izby. W lipcu ub. r. zespół wzmocniła pani Ela Wierzbicka, która zacumowała w naszym Biurze po kilkuletniej przygodzie na stanowisku Szefa biura zarządu Zarządu Portów Morskich Szczecin-Świnoujście. Pani Ela wniosła do Izby wiele pozytywnych wzorców z zakresu organizacji pracy. W codziennej pracy odpowiedzialna jest za szeroko rozumianą organizację Biura, oraz za kontakty z radcami prawnymi (m.in. przyjmowanie wniosków, prowadzenie list oraz ewidencja danych w systemie SORP), a także pomaga w organizacji prac komisji Rady oraz rzeczników dyscyplinarnych. Kontakt do p. Eli tel +48 664 168 mail: sekretariat@oirp.szczecin.pl

Close Menu