Skip to main content
search
0
Monthly Archives

październik 2021

Seminarium regionalne o Systemie Madryckim – 04.11.2021r.

By

Szanowni Państwo,

na prośbę Urzędu Patentowego RP oraz WIPO, przekazujemy informację o seminarium regionalnym o Systemie Madryckim, które odbędzie się 4 listopada br. w godz. 9.15-12.15 w formule on-line.

W trakcie szkolenia eksperci WIPO zaprezentują dostępne narzędzia online i udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania, jakie mogą mieć użytkownicy Systemu Madryckiego.

Całe wydarzenie będzie tłumaczone na język polski.

Rejestracja na seminarium oraz program dostępne są pod linkiem https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=67328

 

 

Zaproszenie na szkolenie nt. praw osób z niepełnosprawnością – Helsińska Fundacja Praw Człowieka

By

Szanowni Państwo,

na prośbę Helińskiej Fundacji Praw Człowieka przekazujemy informację o szkoleniu pt. „Równe traktowanie osób z niepełnosprawnościami – unijne mechanizmy ochrony praw podstawowych” i będzie poświęcone zagadnieniom związanym z ochroną praw osób z niepełnosprawnościami w perspektywie prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego. Szkolenie jest realizowane przez Fundację na zlecenie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Tematyka szkolenia to:

 • Unijne, międzynarodowe i krajowe standardy ochrony praw podstawowych, w tym praw osób z niepełnosprawnościami.
 • Ochrona przed dyskryminacją ze względu na niepełnosprawność w miejscu pracy i pozostałych obszarach (perspektywa prawa UE i krajowego).
 • Szczególne potrzeby osób z niepełnosprawnościami w trakcie czynności procesowych.
 • Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną (w tym w kontekście spraw o ubezwłasnowolnienie i umieszczanie z placówkach).
 • Pytania prejudycjalne do TSUE jako mechanizm ochrony praw podstawowych i zasady równego traktowania.

Terminy szkolenia:

Część I –  9.11.2021 r., godz. 16.00-20.00 (spotkanie on-line)

Część II – 16.11.2021 r., godz. 16.00-20.00 (spotkanie on-line)

Zapisy na szkolenie: https://forms.gle/jjVF4hAKrMmy5PBw6.

Informację o szkoleniu można znaleźć również na Facebooku: https://www.facebook.com/events/281687443812652?event_time_id=281687443812652&ref=newsfeed

Szkolenie_listopad_2021_PKE_zaproszenie_v2

 

Kurs online RADY EUROPY z programu HELP „Wolność wypowiedzi”.

By

Szanowni Państwo,

na prośbę Krajowej Izby Radców Prawnych przesyłamy informację o kursie online RADY EUROPY  z programu HELP 'Wolność wypowiedzi’.

Krajowa Izba Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka i Sekretariat Programu HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) Rady Europy zapraszają do udziału w kursie pt. „Wolność wypowiedzi”.

 • Termin szkolenia: 02.11.2021 r. do 31.12.2021 r – platforma online.
 • Udział w Kursie jest bezpłatny.
 • Język szkolenia: POLSKI
 • Krajowa Rada Radców Prawnych dysponuje 19 miejscami na ten kurs (1 miejsce dla każdej OIRP).
 • Spotkanie online inaugurujące kurs: wtorek 02.11.2021 r., godz. 16.00 – 19.00.

Zgłoszenia można przesyłać do poniedziałku 25.10.2021 r. godz. 12.00 poprzez formularz zgłoszeniowy online:

https://www.webankieta.pl/ankieta/672682/help-wolnosc-wypowiedzi.html

Dofinansowanie rozpoczęcia działalności kancelarii prawnej.

By

Szanowni Państwo,

w imieniu Wolters Kluwer Polska zapraszamy w dniu 18.10 r. o godz. 15.00 na bezpłatne szkolenie online pt. „Dofinansowanie rozpoczęcia działalności kancelarii prawnej”.

Szkolenie skierowane jest osób planujących rozpoczęcie prowadzenia działalności kancelarii prawnej, w tym w szczególności adwokatów, notariuszy, komorników, sędziów polubownych, rzeczników patentowych, radców prawnych, czy mediatorów sądowych.

Strona ze szczegółami: https://bit.ly/3lBC9YD.

Webinar dofinansowanie kancelarii.

 

 

V edycja Ogólnopolskiego Forum Młodych Radców Prawnych

By
Wygraj udział w Ogólnopolskim Forum Młodych Radców Prawnych – wystarczy pomysł i telefon komórkowy.

Autorzy najciekawszych pomysłów, którzy wezmą udział w konkursie, znajdą się w gronie młodych radców prawnych, którzy w dniach 5-7 listopada 2021 r. będą uczestnikami V edycji Ogólnopolskiego Forum Młodych Radców Prawnych w Gdańsku.
Do uczestniczenia w konkursie uprawnieni są radcy prawni, którzy nie ukończyli 35 roku życia i zostali wpisani na listę oraz wykonują zawód nie dłużej niż 4 lata.

Szczegóły w załącznikach poniżej:
pismo KRRP
regulamin-konkursu_v-forum-radcow-prawnych

oraz na stronie: https://kirp.pl/wygraj-udzial-w-ogolnopolskim-forum-mlodych-radcow-prawnych-wystarczy-pomysl-i-telefon-komorkowy/

Konferencja „Mediacja – perspektywy rozwoju” – 19 października 2021 roku w godz. 9:00-13:00

By

Szanowni Państwo,

w imieniu Przewodniczącego Komisji ADR r.pr. Tomasza Parkasiewicza, zapraszamy na bezpłatny udział w Konferencji KRRP  pt.: „Mediacja – perspektywy rozwoju z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji 2021″. 

Mediacja staje się coraz bardziej popularnym i skutecznym sposobem rozwiązywania konfliktów. W wielu krajach na świecie jest uznaną i powszechną metodą rozwiązywania sporów. Zyskuje ona również coraz większą popularność w Polsce. Z przedstawionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości danych wynika, że w efekcie podejmowanych działań, liczba spraw skierowanych przez sądy do mediacji wzrosła z 17 811 w 2015 r. do 26 810 trzy lata później, zaś niektóre z samorządów zdecydowały się na podjęcie zintensyfikowanie działań zmierzających do wykorzystania zalet mediacji  administracyjnej. Szczególnie utrudniony podczas pandemii dostęp do sądu to dobry czas do refleksji nad innymi, bardziej efektywnymi, sposobami rozwiązywania sporów.

Konferencja, którą przygotował samorząd radców prawnych z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji 2021, ma na celu analizę obecnego stanu mediacji w Polsce, a także perspektywiczne spojrzenie na rozwój alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Wśród tematów omawianych podczas konferencji znajdą się:

 • Nowa rola sędziego po zmianach kodeksu postępowania cywilnego z 2019 roku – czyli jak „nie zabić” szansy na ugodę?
 • Mediacja w postępowaniu administracyjnym – aspekty teoretyczne i praktyczne
 • Mediacja on – line marketingowy chwyt czy efektywne narzędzie? – wyniki badan skuteczności i nowe standardy
 • Pełnomocnik w mediacji
 • Mediacja w obszarze prawa własności przemysłowej na przykładzie znaków towarowych.

Prelegentami podczas konferencji będą doświadczeni praktycy z zakresu mediacji: Agnieszka Owczarewicz – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, członek Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów ds. Mediacji GEMME; Maria Młotkowska – radca prawny, dyrektor Biura Prawnego Urzędu m.st. Warszawy, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie; Maciej Bobrowicz – radca prawny z 30-letnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie gospodarczym, mediator sądowy, od ponad 15 lat mediator w sporach gospodarczych, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych w latach: 2007-2010, 2010-2013 oraz 2016-2020; Katarzyna Godlewska – radca prawny, mediator Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie oraz wpisana na listę mediatorów sądowych; Magdalena Klimaszewska – radca prawny, ekspert Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Naczelnik Wydziału Krajowych Znaków Towarowych, współpracujący z  Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO (ang. World Intellectual Property Organization) promując polubowne metody rozwiązywania sporów w obszarze własności przemysłowej.

Konferencję podsumują Prezes KRRP – Włodzimierz Chróścik oraz Wiceprezes KRRP – Ewa Gryc-Zerych.

Zarejestrowani uczestnicy będą mieli możliwość aktywnego uczestnictwa w wykładach i zadawania pytań w trakcie konferencji (w części konferencji do tego przeznaczonej).

Zapisy i rejestracja https://www.webankieta.pl/ankieta/667594/formularz-zgloszeniowy-konferencja-mediacja-perspektywy-rozwoju-19102021-godz-900-1300-platforma-zoom.html

Linki do wydarzenia:

https://kirp.pl/konferencja-krrp-z-okazji-miedzynarodowego-dnia-mediacji-2021/

https://www.facebook.com/krajowaizbaradcowprawnych/posts/4561364013925431

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6851150760244252672/

 

 

Close Menu