Skip to main content
search
0

Ankieta dt zainteresowania udziałem w programach Multisport i Multilife- do 20 czerwca do końca dnia

64293
By 19 czerwca 2023

Koleżanki i Koledzy,
niniejszym informujemy iż rozważamy przystąpienie naszej Izby do Programu Korzyści Pracowniczych Multisport oraz Programu Multilife.
Warunkiem uruchomienia programu Multisport jest udział w nim przynajmniej 101 członków naszego samorządu (rozumianych jako radcowie prawni, aplikanci radcowscy, pracownicy Biura, osoby współpracujące z OIRP w Szczecinie na podstawie dowolnej umowy cywilnoprawnej). Do uruchomienia programu Multilife niezbędny jest udział minimum 50 osób łącznie, tj. członków naszego samorządu, rozumianych według definicji przytoczonej w zdaniu poprzedzającym, razem z osobami towarzyszącymi.
Członkowie samorządu mają przy tym możliwość wykupienia kart dodatkowych (jednej karty Multisport dla osoby towarzyszącej- tzn. jednej dowolnie wybranej osoby powyżej 18 roku życia, 2 kart Multisport dla seniora- tzn. osoby powyżej 60 roku życia oraz dowolnej liczby kart Multisport dla dzieci- kids, kids aqua, student- od 16 do 26 roku życia, a także dowolnej liczby kart Multilife). Karta Multisport dostępna jest w 3 wariantach cenowych, przy czym karta Multisport Plus umożliwia korzystanie z kilku atrakcji jednego dnia, karta Multisport Classic z jednej w ciągu jednego dnia, a karta Multisport Light umożliwia 8 wejść w miesiącu, nie częściej niż raz dziennie. Karty dodatkowe działają na zasadach kart Multisport Plus, przy czym osoba korzystająca z karty dla Seniora może wejść na wybraną aktywność do godziny 16:00.
Podstawowe, dodatkowe (oprócz tych zawartych w ofercie cenowej, do której link znajduje się poniżej) informacje na temat programów Multilife, znajdują się w linku:
info_multilife
Zwracamy uwagę również na dostępność pakietu Multilife Active&Relax, który nie został wymieniony w ofercie cenowej.
Osoby zainteresowane partycypacją w programach związane byłyby cenami przedstawionymi w materiałach znajdujących się pod poniższym linkiem:
cennik_oirp_szczecin
ustalonych promocyjnie dla naszego samorządu. OIRP w Szczecinie nie partycypuje w jakiejkolwiek części w opłatach za korzystanie z programów przez członków samorządu i osoby towarzyszące.
W konsekwencji, uruchomiliśmy formularz deklaracji zainteresowania uczestnictwem w programach. Deklaracje nie mają charakteru wiążącego, lecz pozwolą nam ocenić skalę zainteresowania przedsięwzięciem, a w konsekwencji podjęcie decyzji co do zasadności kontynuacji prac nad zawarciem finalnej umowy z Benefit Systems S.A., na podstawie której otrzymamy link do dedykowanej nam platformy internetowej, umożliwiającej osobom zainteresowanym udziałem w wyżej wskazanych programach założenie kont i opłacenie kart.
Na deklaracje od osób zainteresowanych czekamy do dnia 20 czerwca za pomocą specjalnie utworzonego na ten cel formularza:
FORMULARZ

Close Menu