Skip to main content
search
0

BARDZO WAŻNE!

12719

W dniu dzisiejszym (12.10.16) nastąpiła publikacja rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych. Od dnia publikacji macie 14 dni na złożenie spraw do sądu z zachowaniem prawa do zasądzenia wynagrodzenia kosztów zastępstwa radcowskiego według dotychczasowych stawek.

Ponadto Minister Sprawiedliwości podpisał również projekt rozporządzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu. W dniu wczorajszym (11.10.16) projekt został skierowany do publikacji.

Przedmiotowe akty prawne przedstawiamy w załączeniu.

rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych
rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez SP kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu

Close Menu