Skip to main content
search
0

Baza danych radców prawnych przed Trybunałem w Strasburgu

8507

Koleżanki i Koledzy,

Informuję, że Komisja Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych, działając na mocy Uchwały KRRP nr 24/IX/2014 z dnia 14 marca 2014 r. realizując cele statutowe polegające m.in. na wspieraniu współpracy z instytucjami międzynarodowymi działającymi w obszarze praw człowieka, zaprasza do składania wniosków o wpis na listę radców prawnych występujących w charakterze pełnomocników przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Przygotowywana przez Komisję Praw Człowieka KRRP baza danych zostanie udostępniona Sekretariatowi Trybunału w formie listy radców prawnych wraz z informacją o miejscu prowadzenia działalności oraz pozostałymi danymi kontaktowymi.

Radcowie prawni zainteresowani świadczeniem pomocy prawnej osobom fizycznym przed Trybunałem w Strasburgu proszeni są przesyłanie na adres: kierownik@oirp.szczecin.pl następujących informacji: imię i nazwisko, numer wpisu, adres do korespondencji, telefon, faks, adres poczty elektronicznej i adres strony internetowej. Informacje należy przesłać wraz z oświadczeniem, że radca prawny wyraża zgodę na publikację tych informacji na stronach internetowych OIRP, KRRP i Trybunału Praw Człowieka.

r.pr. Adam Jędrzejewski

kierownik biura OIRP w Szczecinie

Close Menu