Skip to main content
search
0

Do radców prawnych zatrudnionych w organach skarbowych

7987

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2015 roku ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 211) na podstawie której pracownicy urzędów skarbowych staną się pracownikami izb skarbowych. Zmiana ta dotyczy również radców prawnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a związku z tym docierają do naszej izby sygnały, że rozwiązania te mogą doprowadzić do naruszeń prawa związanych wykonywaniem ustawy o radcach prawnych oraz praw pracowniczych radców prawnych.

W dniu 7 marca 2015 roku Ośrodek badań, Studiów i Legislacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych sporządził opinię prawną ustosunkowującą się do poszczególnych zapisów ustawy natomiast w Rzeczpospolitej ukazała się również polemika Arkadiusza Berezy Wiceprezesa KRRP ze stanowiskiem Ministra Finansów. Zachęcam do zapoznania się z dokumentami, które można znaleźć w załączeniu do wiadomości

Alicja Kujawa
Dziekan Rady
OIRP w Szczecinie

Ministerstwo tajnych posunięć

Opinia

Close Menu