Skip to main content
search
0

Egzamin radcowski 19 – 21 marca 2014 r.

4772

Informujemy, iż w dniu 19 marca br. rozpoczyna się egzamin radcowski, który będzie składać się z 3 części.  W dniu 19 marca zdający będą rozwiązywać zadanie z zakresu prawa karnego, w dniu 20 marca – zadanie z zakresu prawa cywilnego i w dniu 21 marca – zadania z zakresu prawa gospodarczego i administracyjnego. Zadania egzaminacyjne – dla wszystkich zdających – przygotowane są przez zespoły, powołane przez Ministra Sprawiedliwości, w skład których wchodzą przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości oraz przedstawiciele delegowani przez Krajową Radę Radców Prawnych.

Egzamin rozpoczyna się o godz. 10.00 i trwać będzie po 6 godzin w przypadku pierwszego i drugiego dnia oraz 8 godzin w trzecim dniu.

W ramach OIRP w Szczecinie , przystąpią do tegorocznego egzaminu zawodowego 73 osoby, w tym 9 osób, o których mowa  w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych i 64 osoby, które ukończyły aplikację radcowską.

Egzamin odbędzie się na terenie Międzynarodowych Targów Szczecińskich przy ul. Struga 6-8 w Szczecinie.

Wszystkim przystępującym do egzaminu życzymy powodzenia.

Close Menu