Skip to main content
search
0

I Mistrzostwach Polski Prawników w Piłce Nożnej 2014 o Puchar Dziekana OIRP w Warszawie

4794

Szanowni Państwo,

Jako organizatorzy I Mistrzostw Polski Prawników w Piłce Nożnej 2014 o Puchar Dziekana OIRP Warszawa, mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, które odbędzie się w dniach 19 – 22 czerwca 2014 r. w Warszawie.

Inicjatywa zorganizowania Mistrzostw w przyjętej przez nas formule jest pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem i imamy nadzieję, że zyska ona uznanie środowiska prawniczego.

Głównymi celami naszej imprezy są spopularyzowanie aktywnego wypoczynku poprzez sport oraz integracja środowiska prawniczego w Polsce.

Patronat na imprezą objął Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych mec. Dariusz Sałajewski.

Przedstawiamy Państwu szczegóły organizacyjne dotyczące I Otwartych Mistrzostw Polski Prawników w Piłce Nożnej 2014 o Puchar Dziekana OIRP Warszawa.

Uczestnikami turnieju mogą być:

1) prawnicy zrzeszeni w korporacjach zawodowych (adwokaci, komornicy, notariusze, prokuratorzy, radcy prawni, sędziowie) posiadających uprawnienia do wykonywania danego zawodu, jak też będący  w trakcie odbywania aplikacji zawodowej a także

2)    pracownicy naukowi wydziałów prawa w szkołach wyższych.

Drużyny mogą skupiać prawników z różnych korporacji zawodowych (nie obowiązuje jednolitość korporacyjna). To samo dotyczy pracowników naukowych uczelni wyższych (mogą być pracownikami różnych szkół wyższych, mogą być także członkami drużyn złożonych z  innych prawników). Każda z drużyn może zgłosić minimalnie 15 a maksymalnie 22 zawodników, w tym jednego zawodnika legitymującego się jedynie dyplomem ukończenia wyższych studiów prawniczych.

Wszyscy uczestnicy Mistrzostw zostaną zakwaterowani w Warszawie w Hotelu Double Tree by Hilton (*****) przy ul. Skalnicowej.

Turniej odbędzie się w dwóch fazach. Po fazie grupowej nastąpi faza rozgrywek w systemie pucharowym (na zasadzie  przegrywający odpada).

Czas trwania zawodów wynosił będzie 60 min. i zostanie podzielony na 2 połowy po 30 min. z przerwą trwającą 10 min. W ciągu jednego dnia rozgrywki toczyć się będą w 2 sesjach – porannej i wieczornej (każda drużyna rozegra 2 mecze dziennie za wyjątkiem czwartku – 1 mecz). Mecze będą rozgrywane w składach 11 – osobowych na dobrej jakości boiskach z nawierzchnią naturalną (3) i syntetyczną (1) położonych w niedalekiej odległości od hotelu. W zależności od ilości uczestników każda  z drużyn rozegra minimum 4 lub 5 meczy.  Zawody będą prowadzone przez uprawnionych sędziów piłkarskich.

W sobotę 21 czerwca br. po ostatnich meczach odbędzie się uroczystość uhonorowania drużyn wraz z wręczeniem pucharu dla najlepszej drużyny ufundowanego przez Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz oficjalne zamknięcie turnieju.

Przewidywany program turnieju:

czwartek 19 czerwca 2014 r.

 • od godz. 14.00 – przybycie i zameldowanie uczestników, lunch
 • godz. 15.30. – losowanie,
 • od godz. 17.00 – mecze grupowe sesji wieczornej;

piątek  20 czerwca 2014 r.

 • poranna i wieczorna sesja gier grupowych,

sobota 21 czerwca 2014 r.

 • c.d. gier, wręczenie nagród,

niedziela 22 czerwca br.

 • śniadanie, wyjazd uczestników.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu w przypadkach od nich niezależnych.

Na koszty związane z uczestnictwem w Mistrzostwach składają się  wpisowe oraz koszty zakwaterowania.

 1. Wpisowe wynosi 3 500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych) i uiszcza je każda z drużyn. W opłacie tej zawierają się wydatki związane z organizacją turnieju (wynajęcie boisk, sprzęt piłkarski, opłata za sędziowanie, napoje, nagrody i upominki).
 2. Koszt zakwaterowania jednego uczestnika i osób towarzyszących wynosi 690,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt złotych). W kwocie tej mieszczą się:
 • 3  noclegi w hotelu o wysokim standardzie w pokojach 2 osobowych,
 • całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) – od obiadu w czwartek 19 czerwca do śniadania w niedzielę 22 czerwca,
 • możliwość korzystania z największej w Polsce strefy spa i wellness,
 • parking.

Opłaty  należy wnieść  w następujący sposób:

1) do dnia 4 kwietnia br. każda z drużyn winna uiścić zaliczkę w kwocie 5000,00 zł (pięć tysięcy złotych),

2) do dnia 4 czerwca br. – pozostałą kwotę (z tytułu wpisowego i zakwaterowania każdego uczestnika wraz z osobami towarzyszącymi), która zostanie skalkulowana po uwzględnieniu zaliczki.

Zgłoszenia (wzór znajduje się w załączniku) przyjmowana będą do dnia 4 kwietnia br. pocztą elektroniczną na adres: mpp@oirpwarszawa.pl.

Ostateczną listę zawodników wraz z kopią legitymacji zawodowych należy przesłać do dnia 4 czerwca  br.

Pozostałe informacje (m.in. regulamin rozgrywek, wzór listy zawodników, numery rachunków bankowych) zostaną przesłane po przesłaniu zgłoszenia i uiszczeniu zaliczki.

Z uwagi na możliwości organizacyjne w turnieju będzie mogła wziąć udział ograniczona liczba drużyn. Decydować będzie kolejność zgłoszeń.

W przypadku niewystarczającej liczy uczestników organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania imprezy za zwrotem uiszczonych kwot.

Zapraszamy gorąco.

Organizatorzy I Mistrzostw Polski Prawników w Piłce Nożnej 2014 o Puchar Dziekana OIRP Warszawa:

Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

( – )  r.pr. Włodzimierz Chróścik

Komitet organizacyjny

( – )  r .pr. Tomasz Nawrot

Przewodniczący Komisji ds. Integracji Środowiskowej i Pomocy Koleżeńskiej OIRP Warszawa

(-) r. pr.  Mariusz Modelski

OIRP Warszawa

MPP 2014 – Zgłoszenie

Close Menu