Skip to main content
search
0

II Forum Aplikantów Radcowskich, Szczecin 24-26 kwietnia 2015r. „Warsztat pracy aplikanta”

8197

Już po raz kolejny Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, w dniach 24-26 kwietnia 2015r., zorganizowała Ogólnopolskie Forum Aplikantów Radcowskich, w których udział wzięli przedstawiciele wszystkich Okręgowych Izb. Tematem tegorocznego Forum było hasło „Warsztat pracy aplikanta”, a jego poszczególne części obejmowały tematykę: „Praktyki sądowe”, „Patron a aktywność aplikanta” oraz „Rola wykładowcy w zdobyciu praktycznych umiejętności zawodowych”. Tak jak podczas poprzedniego Forum, aplikanci losowo zostali podzieleni na grupy warsztatowe, w których dyskutowali, identyfikowali problemy, proponowali rozwiązania. Praca grup warsztatowych została zreferowana podczas dyskusji panelowej, w której wzięli udział aplikanci oraz zaproszeni goście, Dziekani i Kierownicy szkolenia aplikantów poszczególnych Izb. Dyskusję panelową poprowadził mec. Maciej Bobrowicz. Przedmiotem dyskusji była również analiza wyników ankiety autorstwa aplikantów radcowskich OIRP w Szczecinie, która w okresie poprzedzającym Forum, została przeprowadzona we wszystkich Izbach.

Inauguracja Forum odbyła się w nowo otwartej Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. W drugiej części uroczystości odbył się wykład mec. Piotra Staronia – tlumacza książki Iaina Morley`a „Adwokat Diabła. Krótki traktat o tym jak być naprawdę dobrym w sądzie”. Po zakończeniu części oficjalnej odbędzie się cześć nieoficjalna – koncert symfoniczny „Patyra gra Ravela” oraz dyskoteka.

Honorowymi patronami tegorocznego Forum byli KRRP, Prezydent Miasta Szczecin, Wojewoda Zachodniopomorski, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, zaś TVP S.A. Oddział Szczecin objęła wydarzenie patronatem medialnym.

Moderatorami poszczególnych grup warsztatowych byli aplikanci Izby Szczecińskiej, którzy razem z przedstawicielami aplikantów innych izb podjęli próbę sformułowania wniosków panelu dyskusyjnego. Głównym postulatem aplikantów było wydłużenie i zwiększenie liczby godzin praktyk oraz powiazanie ich z tokiem szkolenia na poszczególnych latach aplikacji. Wyrazili potrzebę odbywania praktyce wsadach administracyjnych lub innych organach administracji publicznej. Z dużym zainteresowaniem spotkała się próba sklasyfikowania patronów  na: spychologa, omnibusa, mentora, weryfikatora, oraz patrona fikcyjnego tzw. e-patrona.

Na ogólnym panelu dyskusyjnym aplikanci doszli do wniosku, że instytucja patronatu, choć nie zawsze doskonała, daje realną szansę właściwego szkolenia zawodowego przy czym jakość tego szkolenia zależy przede wszystkim od samych aplikantów. W zakresie roli wykładowców w procesie kształcenia powtarzał się postulat weryfikacji jakości szkolenia przede wszystkim przez wypełnianie ankiet przez aplikantów, a także i przede wszystkim przygotowywanie się samych aplikantów do zajęć. Doświadczenie z tegorocznego Forum jak i zeszłorocznego utwierdziło wszystkich, że Forum jest wyśmienitą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy poszczególnymi izbami w zakresie organizacji aplikacji. Pozwala ono również aplikantom nie tylko zidentyfikować swoje oczekiwania, ale także zadania, przed jakimi staje samorząd w zakresie organizacji aplikacji, patronatów, praktyk, kosztów z tym związanych oraz wielu innych ograniczeń izb dotyczących np. umowy z Krajową Szkołą Sądownictwa w Krakowie, która wiąże KIRP w przedmiocie organizacji samych praktyk sądowych.

Cieszymy się, że OIRP w Szczecinie może mieć udział w tym, żeby Forum Aplikantów Radcowskich stało się tym miejscem, gdzie mamy możliwość wymienić się doświadczeniami, poglądami i odpowiedzieć na ważne dla aplikantów pytania. Sprzyja temu atmosfera, zaangażowanie a szczególnie otwartość wszystkich uczestników Forum. Jednocześnie zapewniamy wszystkich Dziekanów oraz Komisję ds. Aplikacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych, że uzupełnione i opracowane ankiety oraz szczegółowe wnioski z Forum zostaną przesłane do poszczególnych Izb wraz pełną dokumentacją fotograficzną.

Galeria zdjęć

Alicja Kujawa – Dziekan OIRP w Szczecinie
Małgorzata Nej – Kierownik Szkolenia Aplikantów w OIRP w Szczecinie

Close Menu