Skip to main content
search
0

Informacja dotycząca uchwały Prezydium KRPP 222/IX/2016 z dnia 25 lutego 2016r.

10903

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

W związku z tym, że Krajowa Rada radców Prawnych nie posiada kompetencji do uchylenia uchwały Prezydium KRRP 222/IX/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w przedmiocie uchylenia uchwały naszej Rady z dnia 11 lutego 2016r., w dniu 12 marca 2016r. przyjęto następujące stanowisko.

„Do Członków Krajowej Rady Radców Prawnych wpłynęło wystąpienie Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia 7 marca 2016 r. wraz z załącznikami. Krajowa Rada Radców Prawnych stwierdza, że na gruncie podjętej już przez Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych uchwały nr 222/IX/2016 z dnia 25 lutego 2016 r., istnieje możliwość ponownego przeprowadzenia głosowania nad wyborem delegatów na zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, na ponownie zwołanych w tym celu zebraniach rejonowych, spośród kandydatów zgłoszonych i zarejestrowanych przez Okręgową Komisję Wyborczą na podstawie uchwały Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie nr 895/IX/2015 z dnia 8 października 2015 r.”

W związku z powyższym stanowiskiem informuję, że w dniu jutrzejszym na posiedzeniu Rady dyskutowana będzie kwestia czy i ewentualnie kiedy powinny być przeprowadzone w naszej izbie ponowne głosowanie w zwołanych rejonach. O decyzji Rady niezwłocznie zostaną Państwo poinformowani.

Alicja Kujawa
Dziekan Rady OIRP w Szczecinie

 

Close Menu