Skip to main content
search
0

Kolokwium poprawkowe z prawa spółek handlowych dla aplikantów II roku

3659

Kolokwium poprawkowe z prawa spółek handlowych odbędzie się 9 grudnia 2013 r. (poniedziałek) o godzinie 8:15 – w sali przy ul. Wąskiej 16

Na kolokwium należy stawić się 15 minut wcześniej, wraz z dokumentem tożsamości.

Jednocześnie informujemy, że kolokwium z prawa spółek handlowych w dniu 9 grudnia 2013 r. jest zarazem pierwszym terminem kolokwium dla aplikantów, którzy nie przystąpili do niego w dniu 28.11.2013 r.  z powodu usprawiedliwionej nieobecności.

Close Menu