Skip to main content
search
0

Komunikat Rady OIRP w Szczecinie

10906

W dniu 16 marca 2016r. odbyło się posiedzenie Rady OIRP w Szczecinie. W pkt 1 porządku posiedzenia Rada podjęła uchwałę Nr 1064/IX/2016, w której zmieniła uchwałę nr 895/IX/2015 Rady OIRP  w Szczecinie z dnia 8 października 2015r. w sprawie zwołania zebrań rejonowych OIRP w Szczecinie.  W uchwale  zdecydowano o powtórzeniu głosowań w obu rejonach z kandydatów zgłoszonych i zarejestrowanych przez  Okręgową Komisję Wyborczą  w grudniu 2015r.   Głosowania odbędą się w dniach 9 i 10 maja 2016r.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 8 głosów „za”, 4 głosy „przeciwko” oraz 2 głosy „wstrzymujące się”.

W załączeniu prezentujemy Państwu uchwałę Rady OIRP w Szczecinie podjętą w dniu 16 marca 2016r.

Tym samym komunikat w przedmiocie zebrań rejonowych wyznaczonych na dzień 4 i 5 kwietnia 2016r. jest nieaktualny, a zgłoszenia kandydatów na delegatów dokonane w lutym 2016 r. uznane zostały za nieskuteczne z uwagi na uchwalę Nr 222/IX/2016 Prezydium KRRP z dnia 25 lutego 2016 r.

Powyższe oznacza, iż skutecznie zgłoszeni i zarejestrowani są kandydaci na delegatów na podstawie uchwały nr 895/IX/2015 Rady OIRP  w Szczecinie z dnia 8 października 2015 r.

W oddzielnej korespondencji każdy z Państwa zostanie poinformowany szczegółowo o terminie i miejscu obu zebrań rejonowych wyznaczonych na dzień 9 i 10 maja 2016 r.

Jednocześnie Rada OIRP w Szczecinie wyraża ubolewanie i przeprasza za zaistniałą sytuację.

Rada OIRP w Szczecinie

UCHWAŁA NR 1064/IX/2016

 

Close Menu