Skip to main content
search
0

KOMUNIKAT – zmiany rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców prawnych

11447

W dniu wczorajszym na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały zamieszczone projekty zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu. Oprócz ww. projektów został udostępniony skan pisma do KRRP o zajęcie stanowiska w sprawie przedmiotowych projektów  z terminem do dnia 24 czerwca 2016r.

Z kolei, w dniu dzisiejszym wpłynęło do naszej Izby w formie elektronicznej pismo KRRP datowane na dzień 22.06.2016r. opisujące zaistniały stan rzeczy, z prośbą o zajęcie stanowiska względnie opinii co do planowanych zmian.

Z uwagi na charakter sprawy termin przesyłania opinii w sprawie projektowanych zmian wyznaczono na 23 czerwiec 2016 godz. 23.00.
Opinię należy wysyłać bezpośrednio na adres obsil@kirp.pl

W związku z tym zachęcam radców prawnych i aplikantów do zapoznania się z ww. zmianami i ew. przesłanie swoich opinii na ww. adres e-mail.

Poniżej znajduje sią skany powołanych pism oraz projektów zmiany rozporządzenia.

R.pr. Anna Koziura
rzecznik prasowy OIRP Szczecin”

Korespondencja od A.Berezy dot. rozporządzeń MS

MS – Opłaty za czynności radców prawnych

MS – Pismo przewodnie

MS – Stawki pomocy z urzędu

Close Menu