Skip to main content
search
0

Konferencja nt: „Wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych – specyfika postępowania przed komisjami w ramach obowiązującego porządku konstytucyjnego. Udział adwokatów i radców prawnych w pracach komisji jako przejaw działalności publicznej samorządów prawniczych”.

8220

Szanowni Państwo,

Informuję i jednocześnie zapraszam radców prawnych do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji na temat: „Wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych – specyfika postępowania przed komisjami w ramach obowiązującego porządku konstytucyjnego. Udział adwokatów i radców prawnych w pracach komisji jako przejaw działalności publicznej samorządów prawniczych” organizowanej przez Wojewódzką Komisję do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Szczecinie i Komisję ds. Działalności Publicznej Adwokatury przy NRA. Konferencja odbędzie się w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie w Sali Rycerskiej w dniu 15 maja 2015 r. w godz. 10.00 – 15.30.

Specjalnymi gośćmi konferencji, a jednocześnie jej prelegentami, będą m.in. sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Jerzy Stępień, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku prof. Mirosław Wyrzykowski, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej Jacek Trela oraz prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie sędzia NSA Grzegorz Jankowski. Gośćmi konferencji będą także członkowie komisji z innych ośrodków wojewódzkich. Celem spotkania organizowanego dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką sporów medycznych jest wymiana doświadczeń nabytych w okresie funkcjonowania komisji, przedstawienie podstaw prawnych funkcjonowania komisji w kontekście regulacji konstytucyjnych, omówienie udziału adwokatów i radców prawnych w pracach komisji jako przejawu działalności publicznej samorządów prawniczych, a także omówienie możliwości zmian obowiązujących przepisów w zakresie ewentualnego zwiększenia uprawnień komisji.

Dodaję, że za udział w konferencji przysługują punkty szkoleniowe – w ramach obowiązkowego doskonalenia zawodowego. Udział radców z izby szczecińskiej w konferencji jest bezpłatny. Uprzejmie proszę jednak o odebranie uprzednio zgłoszeń od zainteresowanych udziałem w konferencji radców i przekazanie listy zgłoszonych radców prawnych bezpośrednio na mój mail.

Serdecznie zapraszam,
Piotr Dobrołowicz,
przewodniczący Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Szczecinie

 

Informujemy, że zgłoszenia należy kierować drogą mailową na adres sekretariat@oirp.szczecin.pl do dnia 14 maja 2015 r. do godziny 15:00

Close Menu