Skip to main content
search
0

Konferencja organizowana przez Uniwersytet Jagielloński

10452
By 20 stycznia 2016,

W dniu 3 marca 2016 r.  Katedra Prawa Pracy i Polityki  Społecznej — Uniwersytet Jagielloński, przy współudziale i patronacie merytorycznym Generalnego inspektora Ochrony Danych Osobowych organizuje konferencję:

Pracodawca w przededniu reformy europejskiego prawa ochrony danych osobowych
z bagażem dotychczasowych zaniechań i wątpliwości.

Uczestnikami Konferencji będą pracownicy naukowi ze wszystkich Wydziałów Prawa krajowych wyższych Uczelni, a także przedstawiciele zawodów prawniczych, środowisk pracy i innych instytucji publicznych. Konferencja odbywać się będzie pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr. hab. Wojciecha Nowaka i Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UJ Pani Prof. dr hab. Krystyny Chojnickiej.

Wartym podkreślenia jest fakt planowanego uczestnictwa w Konferencji licznej grupy radców prawnych, pracowników naukowych z ośrodków krajowych oraz radców prawnych stąd zwracamy się z prośbą o przyznanie uczestnikom  5 punktów szkoleniowych.

Dla członków samorządów zawodowych przewidziana została preferencyjna opłata konferencyjna w wysokości 350 zł. (stawka komercyjna 550 zł).

Szersze informacje jak również zapisy dostępne są na stronie internetowej Konferencji (www.daneosobowe2016.pl).

Z wyrazami szacunku,
Kierownik Katedry Prawa Pracy UJ
prof. dr hab. Krzysztof Baran.

 

Close Menu