Skip to main content
search
0

Konferencja pt. „Kryzys sądownictwa konstytucyjnego ….

22038

W imieniu organizatorów kongresu serdecznie Państwa zapraszamy do aktywnego udziału w konferencji pt. „Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją RP”. Wydarzenie odbędzie się 3 marca br. w siedzibie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  Jest ono adresowane do sędziów, radców prawnych, adwokatów, oraz przedstawicieli innych profesji prawniczych. Prelegenci, wśród których znajdują się wybitni polscy prawnicy wygłoszą referaty stanowiące wprowadzenie do dyskusji.

Udział w konferencji jest bezpłatny, wymaga jednak rejestracji. Program konferencji oraz informacje organizacyjne znajdują się w załącznikach poniżej.

Zaproszenie na konferencję

Program konferencji

Informacje organizacyjne

Formularz zgłoszeniowy

Wszelkie pytania organizacyjne należy kierować na kontakt: dr hab. adw. Jacek Barciki (email: sedziowie.konferencja@gmail.com; tel.: 503632118, który z ramienia Wydziału Prawa i Administracji UŚ koordynuje prace przygotowawcze związane z konferencją.

Wśród organizatorów konferencji znajdują się: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Krajowa Rada Sądownictwa, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Polska Akademia Umiejętności – stacja naukowa w Katowicach, zaś patronat nad wydarzeniem objęli: I Prezes Sądu Najwyższego oraz  Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Close Menu