Menu

Lekcje prawa w szkołach w roku szkolnym 2016/17

11955

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2016/2017 Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie postanowiła kontynuować realizację projektu pn. LEKCJE PRAWA W SZKOŁACH.

Powyższy projekt nasza Izba realizuję od 1 lutego 2012 r., a jego celem jest szerzenie świadomości prawnej wśród młodzieży oraz promocja zawodu radcy prawnego.

Dotychczas w projekcie uczestniczyły Licea Ogólnokształcące nr I, IV, VI i XIII w Szczecinie, jednak mając na uwadze duże zainteresowanie projektem ze strony zarówno uczniów jak i nauczycieli, mamy nadzieję, iż wraz z upływem czasu, ilość uczestniczących w projekcie szkół będzie wzrastać.

Projekt zakłada prowadzenie zajęć lekcyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, podczas których prezentowane są uczniom wybrane zagadnienia z zakresu prawa konstytucyjnego, cywilnego, gospodarczego, rodzinnego, karnego etc… Zajęcia prowadzone są przez radców prawnych i aplikantów radcowskich. W każdej ze szkół zajęcia odbywają 1 – 2 razy w miesiącu. O tematach prowadzonych zajęć oraz wyborze formy w jakiej będą one prowadzone (wykład, prezentacja, dyskusja, itp.) decyduje prowadzący po wcześniejszym omówieniu tych kwestii z wychowawcą klasy. Dokładne terminy i godziny zajęć ustalane są indywidualnie między prowadzącym i wychowawcą klasy. W bieżącym roku szkolnym zajęcia będą prowadzone od października 2016 r.

Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów Radców i Aplikantów do zgłaszania chęci uczestniczenia w realizacji powyższego projektu.
Wszystkich radców prawnych i aplikantów radcowskich zainteresowanych prowadzeniem lekcji prawa w szkołach zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w siedzibie naszej Izby w dniu 6 września 2016 r. o godzinie 16.00.

Osoby, które nie będą w stanie wziąć udziału w spotkaniu, a mimo to chciałyby przyłączyć się do udziału w projekcie prosimy o to, aby do upływu powyższego terminu spotkania organizacyjnego kierowały swoje zgłoszenia na adres tomasz.picheta@kancelariaprawna-szczecin.pl

r. pr. Tomasz Picheta
Komisja do spraw integracji i promocji zawodu

0